Rada Fundacji

Lista aktualnych członków Rady Fundacji Centrum PPP.

 

 

Henryka Bochniarz

Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

Lech Pilawski

Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Irena Herbst

Była prezes zarządu Fundacji Centrum PPP, członkini zarządu Fundacji im. Stefana Batorego i doradca Konfederacji Lewiatan

Joanna Budzińska-Lobnig

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Joanna Shaw

HOCHTIEF Polska S.A.

Mirella Lechna

Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Anna Błaszczyk

PFR Nieruchomości S.A.

Mariusz Łozowski

Remondis Aqua sp. z o.o.

Tomasz Korczyński

Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Sławomir Listkiewicz

Bank Pekao S.A.

Adam Skwarski

BUDIMEX S.A.

Andrzej Sugajski

Związek Polskiego Leasingu

Przemysław Szulfer

Warbud S.A.

Patryk Darowski

Bank Gospodarstwa Krajowego

Maciej Kopański

IZIM S.A

Marek Zdanowicz

Dalkia Polska sp. z o.o.

Arkadiusz Lewicki

Związek Banków Polskich

Izabela Rakuć-Kochaniak

Fundacja Veolia Polska

Marek Przytulski

Veolia Energia Polska S.A.