Założyciele

Założycielami Fundacji Centrum PPP jest 41 podmiotów: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze. Są one zainteresowane przełamaniem marazmu, jaki panuje w Polsce w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych. Zwiększenie nakładów na infrastrukturę publiczną wraz z jednoczesną poprawą jej jakości w pozytywny sposób wpłynie bowiem na wzrost gospodarczy oraz poprawi jakość codziennego życia obywateli. Projekt utworzenia Fundacji Centrum PPP realizowany jest od października 2007 roku. 

Założyciele Fundacji 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmioty wspierające


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucje współpracujące