Dołącz do nas

Dlaczego warto dołączyć do Fundacji Centrum PPP?

 • Tworzymy platformę współpracy i wymiany doświadczeń dla członków Rady Fundacji.
 • Naszymi członkami są podmioty posiadające doświadczenie przy realizacji projektów PPP będące partnerami prywatnymi, doradcami oraz instytucjami finansującymi.
 • Analizujemy polskie projekty PPP – zarówno te zakończone sukcesem jak i niepowodzeniem oraz wypracowujemy dobre praktyki, które następnie są wykorzystane przy wdrażaniu kolejnych przedsięwzięć tego typu.
 • Monitorujemy na bieżąco polski rynek PPP, w tym w zakresie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w których rozważane jest zastosowanie modelu PPP.
 • Reprezentujemy interesy członków Rady Fundacji wszędzie tam, gdzie wymaga tego sytuacja – głównie po to by stać na straży efektywnego rozwoju rynku PPP w Polsce.
 • Analizujemy otoczenie prawne i ekonomiczne inwestycji realizowanych w formule PPP, a w razie potrzeby wnioskujemy o wprowadzenie zmian legislacyjnych mających usprawnić ich realizację.
 • Monitorujemy bariery rozwoju polskiego rynku PPP i podejmujemy stosowne działania mające na celu ich usunięcie, bądź zniwelowanie.
 • Organizujemy tematyczne spotkania dla członków Rady Fundacji, podczas których poruszane są tematy istotne z punktu widzenia rozwoju polskiego rynku PPP; na spotkania zapraszani są ciekawi goście oraz kluczowi decydenci.
 • Jesteśmy organizatorem szkoleń i warsztatów z zakresu PPP dla podmiotów publicznych, partnerów prywatnych oraz instytucji finansujących.
 • Organizujemy warsztaty sektorowe, przeznaczone dla podmiotów publicznych zainteresowanych realizacją projektów PPP w poszczególnych sektorach; trenerami na takich warsztatach są doświadczeni praktycy.
 • Aktywnie uczestniczymy w wielu konferencjach z zakresu PPP, często to członkowie Rady Fundacji reprezentują FCPPP na tego typu wydarzeniach.
 • Regularnie informujemy członków Rady Fundacji o wydarzeniach z polskiego rynku PPP – newslettery sektorowe dot. planowanych i realizowanych projektów PPP.
 • Informujemy członków Rady Fundacji o nadchodzących wydarzeniach związanych z PPP – newsletter wydarzeń PPP.

Wszystkich zainteresowanych budowaniem polskiego rynku PPP zapraszamy do kontaktu:

Bartosz Mysiorski

e-mail: bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl