Rozwój PPP w Polsce

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z konsorcjum Konfederacji Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno –Prywatnego oraz konsorcjum Związku Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich realizuje projekt „Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce” zgodnie z porozumieniem nr POWR.02.18.00-00-0096/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.06.2016 r. – 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska
      
Biuro projektu: Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Kontakt: telefon +48 519 138 517, e-mail: bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl
   
Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

Projekt oferuje pakiet bezpłatnych działań, takich jak:

  • szkolenia,
  • warsztaty,
  • wizyty i misje studyjne,
  • debaty,
  • wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP,
  • specjalistyczny kwartalnik poświęcony PPP.

Efektem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

Wartość projektu 10 954 690,47 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 9 232 613,13 PLN