Nasze publikacje

DOBRE PRAKTYKI

Opracowanie publikacji jest efektem jednego z działań, które wynikają z przyjętej w lipcu 2017 r. Polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Pomimo upływu 10 lat funkcjonowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nadal istnieje duże zapotrzebowanie na upowszechnianie dobrych przykładów realizacji projektów PPP. Skala wykorzystania tego narzędzia jest wciąż zbyt mała, a doświadczenia wielu rozwiniętych rynków PPP pokazują, że właściwie przygotowane i zrealizowane projekty PPP mogą przynieść korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w przedsięwzięciu.

W poszczególnych opisach dobrych praktyk przybliżamy kwestie związane z przygotowaniem projektów PPP w różnych sektorach, zwracając uwagę na cechy charakterystyczne i specyfikę projektów dotyczących rewitalizacji, infrastruktury parkingowej, budynków użyteczności publicznej, efektywności energetycznej, sektora wodno-kanalizacyjnego, termomodernizacji i innych realizowanych w ostatnich latach projektów PPP.

Zachęcamy do lektury:

www.ppp.gov.pl/dobre-praktyki/

 

 

oraz te Dobre Praktyki które przygotowaliśmy wcześniej: