Aktualności

Zapraszamy na Forum Liderów PPP!

Zapraszamy na Forum Liderów PPP!

Forum Liderów PPP, to wydarzenie, podczas którego odbędą się prelekcje oraz seria debat z udziałem ponad dwudziestu ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w realizacji projektów PPP w Polsce i za granicą. Tegoroczna edycja  skupi się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem formuły PPP w sektorze rewitalizacji oraz projektami PPP o charakterze deweloperskim.

 

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moderowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów poruszone zostaną kwestie znaczenia dziedzictwa narodowego w działaniach rewitalizacyjnych oraz możliwości drzemiące w zabytkach i tradycji obszarów rewitalizacji. Rewitalizacja może posłużyć do adaptowania obiektów historycznych na potrzeby zróżnicowanych funkcji, co może wpływać korzystnie na jakość życia w centrum dużych miast.

 

Podczas Forum Liderów PPP omówione zostaną konkretne przykłady rewitalizacji w oparciu o polskie studia przypadków Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz planowanych w Warszawie inwestycji w zagospodarowanie kwartału zabudowy w okolicy Bazaru Różyckiego wraz z miejską częścią bazaru, Projekt Osiedla Warszawy i rewitalizacja w Łodzi.

 

Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Transmisja realizowana będzie na stronie: www.pap.pl dnia 28 października 2020 roku w godzinach 9:30 – 14:40. Rejestracja udziału na stronie konferencji gwarantuje dostęp do materiałów pokonferencyjnych: www.forumliderowppp.pl

Fundacja Centrum PPP jest patronem Forum Liderów PPP 2020!

Serdecznie zapraszamy!

01 października 2020