Aktualności

Zamówienia publiczne w czasie epidemii

Zamówienia publiczne w czasie epidemii

Konfederacja Lewiatan we współpracy z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym szczególnych regulacji i praktycznych problemów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zawartych umów o zamówienie publiczne w czasie epidemii.

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi w czasie epidemii:

  • możliwość prowadzenia i rozstrzygania postępowań o zamówienie publiczne;
  • postępowania odwoławcze;
  • dostosowanie umów do nowych warunków realizacji.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia br., o godz.: 10:30-12:00.

Zasady uczestnictwa oraz informacje na temat rejestracji znajdują się pod następującym adresem:

https://online.ikongres.pl/conference/e-akademia_lewiatana_-_zamowienia_publiczne_w_czasie_stanu_epidemii

Zdjęcie: https://online.ikongres.pl/conference/e-akademia_lewiatana_-_zamowienia_publiczne_w_czasie_stanu_epidemii

23 kwietnia 2020