Aktualności

Wytyczne PPP 2.0.

Wytyczne PPP 2.0.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało nową wersję wytycznych PPP, która uwzględnia zmiany wynikające z nowych przepisów PZP obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Zaktualizowane wytyczne wskazują w szczególności, w jaki sposób przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe, co zmieniło się w trybie dialogu konkurencyjnego, jak stosować nowy tryb z obowiązkowymi negocjacjami, właściwy do postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne (do których zaliczać będą się małe projekty, ale też część projektów PPP o większej wartości).

Nowe wersje wytycznych Tom I: Przygotowanie projektów PPP, Tom II: Postępowanie PPP, Tom III: Umowa o PPP dostępne są na: https://www.ppp.gov.pl/wytyczne-ppp-2-0-opublikowane-/

Źródło: www.ppp.gov.pl

Foto: www.ppp.gov.pl

19 marca 2021