Aktualności

Warsztaty miejskie - usuwanie barier

Warsztaty miejskie - usuwanie barier

W dniu 4 marca 2020 r., w Warszawie, odbyły się warsztaty miejskie organizowane przez Ministerstwo Klimatu. Warsztaty miejskie to inicjatywa mająca na celu stworzenie miejsca do dyskusji z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi na temat rozwiązań zwiększających komfort życia mieszkańców miasta w świetle występujących zmian klimatycznych. Dyskusja w trakcie warsztatów prowadzona jest w obszarach takich jak:

 

· parki, zielona infrastruktura i różnorodność biologiczna;

· energia i czyste powietrze;

· zrównoważony i niskoemisyjny transport;

· niebieska infrastruktura i retencja wody;

· planowanie przestrzenne.

 

Przeprowadzony warsztat przeprowadzony został w trzech etapach. Pierwszy z nich obejmował zapoznanie się z opinią uczestników w zakresie istniejących w ich ocenie barier, problemów i niedoskonałości w danym obszarze, następnie uczestnicy przedstawiali własną wizję miasta, w ich ocenie idealną, a następnie proponowano działania, które należy podjąć, aby zlikwidować istniejące bariery bądź minimalizować ich skutki.

 

W oparciu o dyskusję, która miała miejsce podczas spotkania wypracowany zostanie raport.

Fundację Centrum PPP reprezentowali na Warsztatach Pan Maciej Kopański (IZIM S.A.) oraz Pan Bartosz Gołębiowski (Polski Fundusz Rozwoju).

25 marca 2020