Aktualności

Ruszyła budowa elektrociepłowni w Olsztynie

Ruszyła budowa elektrociepłowni w Olsztynie

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie z jednoczesnym zagospodarowaniem frakcji energetycznej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów pochodzenia komunalnego z terenu województwa warmińsko - mazurskiego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: zaprojektowanie i budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z Kotłownią Szczytową i infrastrukturą towarzyszącą, zarządzanie infrastrukturą, w tym operowanie i serwisowanie, realizację dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, termiczne przekształcenie frakcji energetycznej z odpadów wraz z odzyskiem energii, produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Doosan Heavy Industries and Construction (Korea) oraz Doosan Lentjes (Niemcy), który jest dostawcą i wykonawcą technologii. W szczytowym momencie na budowie, u wszystkich wykonawców, w prace będzie zaangażowane 800 -1000 osób.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: https://www.ppp.gov.pl/zaprojektowanie-i-wybudowanie-elektrocieplowni-w-olsztynie-/

19 listopada 2020