Aktualności

Raport rynku PPP 2009-I kw. 2020

Raport rynku PPP 2009-I kw. 2020

„Raport rynku PPP” za okres od 2009 r. do I kw. 2020 r. wskazuje, że:

  • w okresie od stycznia do marca 2020 r. podpisano trzy umowy o PPP (w tym dwie w modelu koncesyjnym oraz jedną w trybie PZP);
  • łączna wartość umów o PPP podpisanych w I kw. 2020 r. wynosi blisko 88,4 mln zł;
  • w I kw. 2020 r. wszczęto 5 postępowań na wybór partnera prywatnego o łącznej wartości ponad 91,5 mln zł;
  • ogółem od 2009 r. do końca marca 2020 r. zawarto umowy PPP o łącznej wartości 7,373 mld zł.

Jeśli chodzi o zamierzenia inwestycyjne, to podczas analizy rynku przeprowadzonej na koniec I kwartału 2020 r. zidentyfikowano łącznie 135 zamierzeń inwestycyjnych PPP. Najwięcej, bo aż 81% projektów znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania tj. na etapie pomysłu, oceny efektywności lub wyboru doradcy. Pozostałe 19% stanowią postępowania na wybór partnera prywatnego będące w toku. Wśród nich najwięcej inwestycji jest na etapie prowadzenia negocjacji. Najwięcej planowanych projektów PPP odnotowano w sektorach takich jak: sport i turystyka, infrastruktura transportowa, mieszkalnictwo, efektywność energetyczna.

Zauważyć należy, że podobnie jak dotychczas zdecydowaną większość zamierzeń inwestycyjnych stanowią projekty mikro, małe i duże (o wartości nie przekraczającej 100 mln zł). Zamierzenia powyżej 100 mln zł stanowią 19% wszystkich zamierzeń w bazie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn.: „Raport rynku PPP” za okres od 2009 r. do I kw. 2020 r., który dostępny jest pod następującym adresem: 

https://www.ppp.gov.pl/file.php?i=przegladarka-plikow/Raport-z-rynku-PPP-I-kw-2020-FIN.pdf

Źródło: ppp.gov.pl

Zdjęcie: ppp.gov.pl

14 maja 2020