Aktualności

PPP szerzej wykorzystywane w sektorze efektywności energetycznej!

PPP szerzej wykorzystywane w sektorze efektywności energetycznej!

Nowe przepisy umożliwią szersze wykorzystanie formuły PPP w umowach o poprawę efektywności energetycznej.

W dniu 20 kwietnia br. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy dostępny na stronie) wprowadzająca możliwość szerszego wykorzystania PPP w umowach o poprawę efektywności energetycznej. Nowe przepisy przewidują, że od początku 2022 r. przy wyborze dostawcy usług związanych z poprawą efektywności energetycznej (poprawa składnika majątkowego mająca na celu oszczędności zużycia energii wraz z wieloletnim świadczeniem usług związanych z użyciem energii cieplnej) stosować należy wybrane regulacje ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 711 z późn. zm.). W rezultacie będzie możliwość korzystania z różnych trybów zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). 

Podmioty publiczne zawierając umowę z dostawcą usług będą kierować się przede wszystkim poprawą efektywności energetycznej. Takie zobowiązania nie będą wpływać na poziom długu publicznego i deficyt sektora finansów publicznych, jeżeli dostawca usług przejmie większość ryzyka budowy i ryzyka związanego z utrzymaniem gwarantowanego poziomu oszczędności energii. Dzięki takiemu zastosowaniu zostanie ograniczona niepewność podmiotów publicznych co do klasyfikacji tzw. umów ESCO (Energy Service Company) jako tytułów dłużnych.  Należy zauważyć, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło już prace nad rozporządzeniem wykonawczym określającym zasady zaliczania zobowiązań do państwowego długu publicznego. Nowe zasady przy wyborze dostawcy usług związanych z poprawą efektywności energetycznej będą mieć zastosowanie do umów zawieranych w wyniku postępowań wszczynanych od 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: https://www.ppp.gov.pl/ppp-szerzej-wykorzystywane-w-sektorze-efektywnosci-energetycznej/  oraz Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Fotografia: Pixabay.com

19 maja 2021