Aktualności

Port w Gdyni wybiera partnera prywatnego

Port w Gdyni wybiera partnera prywatnego

Projekt pn. "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia" obejmuje swym zakresem zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie obowiązywania umowy pirsu Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy, o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Zakres obejmuje również prace czerpalne w obszarze torów podejściowych do Portu Gdynia (wodna infrastruktura dostępowa).

Realizacja projektu ma nastąpić w modelu PPP, a do wyboru partnera prywatnego zastosowano tryb dialogu konkurencyjnego. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia, w tym jego sfinansowanie, dokładny okres utrzymania i eksploatacji infrastruktury, sposób rozliczenia stron umowy PPP, warunki fazowania, podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy partnera prywatnego z podmiotem publicznym będą przedmiotem dialogu. Zamawiający do dialogu konkurencyjnego zaprosi maksymalnie 5 wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.

Przewidywany okres obowiązywania umowy o PPP dla tego projektu wynosi ok. 36 lat.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 15 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://port-gdynia.logintrade.net/zapytania_email,30481,1e3e117ae63d39e67bf9f008bb122a6f.html

Foto: Pixabay

 

06 listopada 2020