Aktualności

Otwarcie inwestycji w PPP

Otwarcie inwestycji w PPP

Inwestycja pn.: „Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej w Piastowie” została przeprowadzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Podmiotem publicznym jest Urząd Miejski w Piastowie, natomiast partnerem prywatnym - Warbud S.A.

Podpisanie umowy o PPP nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2019 r., natomiast oddanie obiektu do użytkowania w sierpniu 2020 r. Oznacza to, że w ciągu 16 miesięcy wzniesiono nowoczesny budynek oświatowy o łącznej powierzchni 4,5 tys. m2 wraz z biblioteką miejską, halą sportową, boiskiem oraz zespołem gastronomicznym.

Dodać należy, że od lipca 2020 r. trwa drugi etap inwestycji, polegający na remoncie starego budynku liceum o powierzchni 2 tys. m2. Po jego zakończeniu nowa część budynku zostanie połączona z już istniejącą i wyremontowaną. Zakończenie drugiego etapu planowane jest na kwiecień 2021 r.

Źrodło: https://warbud.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-warbud/otwarcie-kolejnej-inwestycji-w-formule-ppp-liceum-w-piastowie

Foto: https://warbud.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-warbud/otwarcie-kolejnej-inwestycji-w-formule-ppp-liceum-w-piastowie

08 września 2020