Aktualności

NIK pozytywnie oceniła PPP

NIK pozytywnie oceniła PPP

W raporcie z niedawno zakończonej kontroli, podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku, NIK pozytywnie oceniła wykorzystanie formuły PPP w Polsce i zwróciła uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu PPP. Wyniki kontroli NIK jednoznacznie wykazały, że jednostki samorządu terytorialnego przygotowywały i realizowały projekty PPP co do zasady prawidłowo i skutecznie. Raport NIK potwierdził także założenie określone w „Polityce Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” (Polityka PPP), że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów, metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie formuła PPP poprawia efektywność i jakość świadczonych usług publicznych.

W ocenie NIK, samorządy powinny zadbać o opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących sposobu zarządzania umowami (przedsięwzięciami) PPP na etapie operacyjnym, w szczególności określających zasady monitorowania i kontroli realizacji umów, osiągania celów projektów PPP, oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za te zadania.

Źródło: https://www.ppp.gov.pl/najwyzsza-izba-kontroli-ocenia-pozytywnie-wybor-przez-jst-ppp-do-realziacji-zadan-publicznych-/

Foto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Najwy%C5%BCsza_Izba_Kontroli

09 lipca 2020