Aktualności

IX Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta

IX Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta

Prezes Fundacji Centrum PPP, Bartosz Mysiorski, wziął aktywny udział w "IX Kongresie Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta". Podczas kongresu uczestniczył w dyskusji dotyczącej wykorzystania PPP przez samorządy do realizacji inwestycji publicznych i podjął, wraz z innymi uczestnikami debaty, próbę odpowiedzi na pytanie "Czy inwestycje w modelu PPP są szansą dla samorządów?".

Podczas debaty zastanawiano się, czy PPP jest rozwiązaniem i „ucieczką do przodu” w kontekście malejących budżetów samorządów oraz jakie projekty z szeroko rozumianego obszaru około transportowego są najbardziej adekwatne do realizacji w formule PPP.

W debacie udział wzięli:

  • Lilianna Bogusz, Dyrektor, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
  • Marcin Hanczakowski, Dyrektor, Zarząd Dróg Miasta Krakowa;
  • Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP;
  • Maciej Sobieraj, Zastępca Dyrektora, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi;
  • Jacek Terebus, Zastępca Prezydent Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Przewodniczący Komisji Związku Miast Polskich ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Debata będzie transmitowana w dniu 2 października 2020 r. o godz. 10:00 na portalu: https://www.transport-publiczny.pl/

01 października 2020