Aktualności

Interaktywne warsztaty PPP podczas XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Interaktywne warsztaty PPP podczas XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów odbyło się w Katowicach, w dniach 7-8 października 2020 r. Podczas wydarzenia przeprowadzono warsztaty pt.: „PPP w praktyce – jak skutecznie przygotować i przeprowadzić inwestycje w formule PPP?”. Warsztaty poprowadził Bartosz Mysiorski – Centrum PPP, Dariusz Giza – ProPOLIS Consulting sp. z o.o. wraz z Joanną Shaw – HOCHTIEF PPP Solutions GmbH, Adrianem Ziubińskim – HOCHTIEF Polska S.A., Maciejem Kopańskim – BaltCap.

Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na czynniki realizacji przedsięwzięć PPP, które mają duży wpływ na powodzenie realizacji inwestycji. Nie było to jednak zwykłe szkolenie, a warsztaty, które miały poprzez wspólną pracę i zaangażowanie uczestników zapoznać ich ze specyfiką projektu PPP od praktycznej strony.

Podczas warsztatów skupiono się w szczególności na sposobie identyfikacji i mitygacji ryzyk pojawiających się przy realizacji projektów PPP. Wskazano także, że prawidłowy podział ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym, a partnerem prywatnym jest kluczem do sukcesu przy realizacji tego typu przedsięwzięć. Następnie, w oparciu o studium przypadku przeprowadzono ćwiczenie, podczas którego uczestnicy warsztatu samodzielnie pracowali nad zidentyfikowaniem i podziałem ryzyk. Co z kolei pozwoliło w praktyce sprawdzić, w jaki sposób należy identyfikować ryzyka w projektach PPP.

Więcej informacji na temat szkoleń prowadzonych przez Fundację Centrum PPP znajduje się pod poniższym adresem: https://www.centrum-ppp.pl/pl-PL/text/co-robimy/szkolenia

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem u nich warsztatów PPP zapraszamy do kontaktu!

16 października 2020