Aktualności

Informacja o wynikach kontroli NIK

Informacja o wynikach kontroli NIK

NIK opublikowała informację o wynikach kontroli z realizacji przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Co do zasady NIK pozytywnie oceniła wybór formuły PPP do realizacji inwestycji publicznych przez kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego. Uznano, że kontrolowane podmioty na ogół prawidłowo identyfikowały zadania, które możliwe są do wykonania w formule PPP. Ponadto, podmioty te sporządzały niezbędne analizy, a także prawidłowo dokonywały podziału ryzyk, korzystając przy tym z doradztwa profesjonalnych podmiotów.

Z przedstawionej informacji wynika natomiast, że najwięcej problemów jednostki samorządu terytorialnego napotykały na etapie operacyjnym realizacji projektu PPP.  NIK zwróciła uwagę, że niektóre jednostki samorządu terytorialnego nie dostosowały swojej organizacji do zadań związanych z zarządzaniem projektami, a także nie posiadały procedur pozwalających na efektywne monitorowanie i kontrolę realizacji postanowień umów o PPP. Dodatkowo, NIK zwróciła uwagę na wystąpienie następujących nieprawidłowości:

  • nienaliczanie kar umownych, pomimo wystąpienia okoliczności uzasadniających ich naliczanie (łączną wartość nienaliczonych kar umownych oraz niedochodzonych kwot z tytułu nieosiągania parametrów określonych w umowie o PPP oszacowano na 981 tys zł);
  • nieegzekwowanie od partnerów prywatnych wszystkich obowiązków wynikających z umowy o PPP;
  • nierzetelną weryfikację raportów partnerów prywatnych;
  • nieprawidłowe zarządzanie zmianami umów o PPP.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o wynikach kontroli NIK, która dostępna jest pod następującym adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/104/

Źródło: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/104/

06 sierpnia 2020