Aktualności

Fundacja Centrum PPP uczestniczyła w seminarium w Serocku!

Fundacja Centrum PPP uczestniczyła w seminarium w Serocku!

Przedstawiciele Fundacji Centrum PPP w ubiegłym tygodniu wzięli udział w seminarium "Transformacja energetyczna miast i gmin - mitygacja i adaptacja do zmian klimatu", które odbyło się w Serocku w dniach 30 czerwca 2020 r. - 1 lipca 2020 r. Podczas seminarium omówiono zagadnienia dotyczące transformacji niskoemisyjnej w miastach w kontekście europejskiego celu neutralności klimatycznej oraz  kwestie dotyczące finansowania lokalnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich. Jedna z sesji została poświęcona zrównoważonej mobilności w gminach. Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń w małych grupach podczas interaktywnej sesji dobrych praktyk.

Prezes Fundacji Centrum PPP - Bartosz Mysiorski poprowadził warsztat z zakresu tematyki PPP poprzedzający seminarium, a także przeprowadził konsultacje PPP dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/721-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-oraz-seminarium-w-serocku

Foto: http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/721-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-oraz-seminarium-w-serocku

07 lipca 2020