Aktualności

Fundacja Centrum PPP o wykorzystaniu PPP w sektorze ochrony środowiska

Fundacja Centrum PPP o wykorzystaniu PPP w sektorze ochrony środowiska

W dniu 16 września br. w Katowicach odbyła się konferencja pn.: „PPP w ochronie środowiska”. Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja Centrum PPP.

Celem konferencji było przybliżenie możliwości wykorzystania PPP w sektorze ochrony środowiska, a także przedstawienie sposobów na pokonywanie potencjalnych trudności przy realizacji projektów w formule PPP.

Zwrócono uwagę na fakt, że około 30% wszystkich inwestycji realizowanych w formule PPP stanowią przedsięwzięcia wpisujące się w sektor ochrony środowiska. Dotyczą one głównie sektora gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i efektywności energetycznej.
 

Prezes Fundacji Centrum PPP - Bartosz Mysiorski, podczas swojego wystąpienia w ramach konferencji, wskazał, że PPP może być szansą na efektywną realizację przedsięwzięć publicznych w sektorze ochrony środowiska, a także przedstawił schemat realizacji przedsięwzięcia PPP, z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony środowiska.


Źródło: http://www.pie.pl/konferencje/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-ochronie-srodowiska.html

Zdjęcie: http://www.pie.pl/konferencje/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-ochronie-srodowiska.html

18 września 2020