Aktualności

Forum Liderów PPP już za nami

Forum Liderów PPP już za nami

Forum Liderów PPP odbyło się w dniu 28 października br., w formule online. Tegoroczna edycja wydarzenia dotyczyła w szczególności zagadnień związanych z rewitalizacją, projektami deweloperskimi oraz przestrzenią publiczną zrównoważoną. Konferencję poprowadziła Pani Dyrektor Joanna Jaroch-Pszeniczna z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Podczas Forum Liderów PPP, swoje wystąpienie zaprezentował Pełnomocnik Rządu ds. PPP i Wiceminister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Waldemar Buda.

Ponadto, w ramach paneli dyskusyjnych poruszono zagadnienia w szczególności związane z:

  • potencjałem wykorzystania modelu PPP i najlepszymi praktykami w inwestycjach rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem projektów deweloperskich i koncepcji przestrzeni zrównoważonych;
  • punktami krytycznymi w procedurze PPP - praktycznym podejściem do projektów;
  • najlepszymi praktyki w przygotowaniu i strukturyzacji projektów PPP w sektorze rewitalizacji - konstrukcja umowy, budżet i zarządzanie projektem;
  • przyszłością PPP, bilansem udanych- nieudanych inwestycji, rynkiem PPP po COVID oraz ryzykiem politycznym w projektach PPP.

Fundacja Centrum PPP wzięła aktywny udział w Forum Liderów PPP - była patronem tego wydarzenia, a także wspierała wydarzenie merytorycznie poprzez zasiadanie Prezesa Fundacji - Bartosz Mysiorski w radzie programowej Forum Liderów PPP.

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne na stronie: https://www.forumliderowppp.pl/

Foto: https://www.forumliderowppp.pl/

4 tygodnie temu