Aktualności

Dobry klimat w PPP

Dobry klimat w PPP

W trakcie konferencji "Dobry klimat w PPP" zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 4 września br., analizie poddano aktualną sytuację PPP w Polsce, a także podsumowano, to co do tej pory udało się zrobić. Istotnym elementem dyskusji były zagadnienia związane z perspektywami finansowania inwestycji, przede wszystkim w świetle zmian gospodarczych, które nastąpiły w wyniku pandemii. W konferencji uczestniczył Prezes Fundacji Centrum PPP – Bartosz Mysiorski, który wziął udział w debacie „Co już umiemy i jak dalej budować dobry klimat w PPP”.

Ponadto, podczas konferencji ogłoszono konkurs pn.: „Osiągnij sukces z PPP”. Podmioty publiczne zainteresowane formułą PPP, mogą zgłaszać w nim przedsięwzięcia, których realizacja jest możliwa w tej formule, w trzech kategoriach:

  • Zielone inwestycje – projekty, których celem jest produkcja energii w sposób nieemisyjny;
  • EkoBudynki – projekty, których celem jest zapewnienie nowoczesnej kubatury na potrzeby instytucji publicznych;
  • Przyjazne otoczenie – projekty, obejmujące rewitalizację i zagospodarowanie terenów.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego wśród samorządów, jednostek administracji rządowej oraz instytucji z sektora finansów publicznych. Preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju środowiska, ochrony środowiska oraz poprawy stanu klimatu.

Projekty można zgłaszać do 4 listopada. Wyniki konkursu poznamy 15 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu na stronie: https://www.ppp.gov.pl/osiagnij-sukces-z-ppp-i-wez-udzial-w-konkursie-zglaszajac-swoj-pomysl-na-ppp/

Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dobry-klimat-w-ppp-juz-jest-czas-na-konkurs

07 września 2020