Aktualności

AKTUALIZACJA BAZY ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH PPP I RAPORTU O RYNKU PPP

AKTUALIZACJA BAZY ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH PPP I RAPORTU O RYNKU PPP

Opracowanie i monitoring baz danych o PPP realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

Baza zamierzeń inwestycyjnych oraz baza umów aktualne są na dzień 31 marca br. Obie bazy umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego. Na podstawie danych z obu baz opracowano Raport z rynku PPP za I kwartał 2021 r. (PDF 3MB) zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce - zawiera zweryfikowaną i aktualną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. 

Baza projektów PPP z podpisanymi umowami przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2009 Nr 19 poz. 100) oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 19 poz. 101 - uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 21 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1920).

 

#PPP 

Źródło: https://www.ppp.gov.pl/aktualizacja-bazy-zamierzen-inwestycyjnych-ppp-i-raportu-o-rynku-ppp-1/

Fotografia: Pixabay

11 czerwca 2021