Aktualności

Konferencja Forum Liderów PPP już dziś!

Już dzisiaj odbędzie się konferencja Forum Liderów PPP, która będzie dostępna online na stronie: www.forumliderowppp.pl w godzinach 10:00 - 15:30.

więcej >>

AKTUALIZACJA BAZY ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH PPP I RAPORTU O RYNKU PPP

Opracowanie i monitoring baz danych o PPP realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

więcej >>

Jarosław Gowin: Nasze polskie doświadczenia z PPP są nader skromne

W rozmowie z Interią Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii powiedział, że inteligentne zastosowanie PPP mogłoby umożliwić szybszą i lepszą odpowiedź urzędów pracy na zmieniające się potrzeby przedsiębiorców oraz wesprzeć pracowników w podnoszeniu swoich kwalifikacji. 

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju. Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowych, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.