Aktualności

Zapraszamy na konferencję pn. „PPP – szansą na inwestycje chroniące środowisko”

Serdecznie zapraszamy na konferencję w formie online pn. „PPP – szansą na inwestycje chroniące środowisko”, która odbędzie się dnia 27 maja br., o godz. 11:30. Konferencja jest organizowana przez Centrum PPP, Fundację Veolia Polska.

więcej >>

Warbud wybuduje Aquapark w Płocku!

Spółka celowa Warbud oraz Gmina Miasto Płock zawarły 29 kwietnia 2021 roku umowę o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku.

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju. Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowych, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.