Aktualności

Interaktywne warsztaty PPP podczas XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Warsztaty PPP miały charakter praktyczny i skupiały się na zagadnieniach związanych ze skutecznym przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji w formule PPP.

więcej >>

IX Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta

1 października 2020 r. miał miejsce "IX Kongres Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta" w Warszawie, podczas którego dyskutowano na temat wykorzystania PPP w sektorze transportu.

więcej >>

Zapraszamy na Forum Liderów PPP!

Fundacja Centrum PPP serdecznie zachęca do udziału w Forum Liderów PPP, które odbędzie się 28 października 2020 r., w formule on-line!

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju. Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowych, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.