Aktualności

MFiPR wydało opinię dotyczącą zmiany umów o PPP w związku z COVID-19

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało opinię na temat zastosowania przepisów wprowadzonych w związku z COVID-19 do umów o PPP i umów koncesji.

więcej >>

Gmina Miedźno zrealizuje największą w Polsce inwestycję oświetleniową w formule PPP

14 stycznia br. gmina Miedźno i spółka IZIM podpisały umowę na unowocześnienie oraz znaczną rozbudowę infrastruktury oświetleniowej.

więcej >>

Opieka społeczna w formule PPP

W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie on-line pn.: „Opieka społeczna w formule PPP” zorganizowane przez Fundację Centrum PPP.

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju. Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowych, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.