Aktualności

Nowatorska formuła PPP wykorzystana przy budowie nowoczesnego oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylnica

Ponad 800 nowoczesnych opraw LED wzdłuż około 30 kilometrów dróg zamontowanych zostanie w Gminie Kobylnica. Łączna wartość projektu wynosi 12 mln zł. 

więcej >>

Ruszyła budowa elektrociepłowni w Olsztynie

Projekt pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni w Olsztynie” realizowany jest w formule PPP. Zakończenie projektu zaplanowano na pierwszą połowę 2023 r.

więcej >>

Wniosek o wydanie opinii do Prezesa UZP

Instytut PPP, Fundacja Centrum PPP oraz PZPB złożyły wspólny wniosek o wydanie opinii w przedmiocie potwierdzenia zastosowania przepisów ustawy o COVID-19 do umów o PPP

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju. Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowych, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.