Cele Fundacji

Cele działania fundacji:

  • Promocja idei partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • zachęcanie, głównie podmiotów publicznych, do rozważania możliwości stosowania tego efektywnego narzędzia,
  • wypracowywanie oraz promocja dobrych praktyk w dziedzinie przygotowywania i realizacji projektów PPP,
  • monitoring rozwoju inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie przygotowywanie propozycji zmian regulacji prawnych,
  • tworzenie płaszczyzny dialogu między podmiotami publicznymi a partnerami prywatnymi,