Analizy

Na zamówienie przygotowujemy Ocenę Efektywności, którą podmioty publiczne zgodnie z obowiązującym prawem są zobligowane przeprowadzić by ustalić, która z opcji (model PPP czy formuła tradycyjna) realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego byłaby najbardziej optymalna z punktu widzenia realizacji interesu publicznego.

Taka analiza składa się z 3 wymiarów:

  • prawno-organizacyjnego,
  • ekonomiczno-finansowego oraz
  • technicznego.

W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt:

bartosz.mysiorski@centrum–ppp.pl