Badania rynku

Na zamówienie podmiotów publicznych przygotowujemy badania rynku potencjalnych partnerów prywatnych.

Badania są przygotowywane w celu weryfikacji zainteresowania i potencjału sektora prywatnego planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Badanie polega przede wszystkim na zebraniu i przeanalizowaniu informacji na temat zainteresowania podmiotów prywatnych udziałem w planowanym projekcie – zarówno przedsiębiorstw budowlanych, jak i instytucji finansowych – oraz finalne określenie warunków brzegowych ich zainteresowania projektem.

W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt:

bartosz.mysiorski@centrum–ppp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma  ze sporządzonych przez nas badań rynku: 

Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Raport z badania rynku PPP przez przedsiębiorców