Aktualności

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej PPP z sektora wod-kan!

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej PPP z sektora wod-kan!

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej PPP w Niemczech. Wizyta wstępnie planowana w dniach 27- 29 kwietnia 2020 r. jednakże organizator zastrzega możliwość zmiany terminu wizyty na wrzesień/październik. Dokładna data zostanie przekazana zakwalifikowanym uczestnikom wizyty.

Motywem przewodnim wizyty w Niemczech będą przedsięwzięcia PPP z sektora wodno-kanalizacyjnego, a jej celem podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do decydentów i osób zainteresowanych tematyką PPP i zajmujących się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, planujących realizację przedsięwzięć ze wskazanego sektora w tej formule.

Wyjazd studyjny jest realizowany w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 24 marca 2020 r. na adres: paulina.sobczyk@centrum-ppp.pl

Formularz zgłoszeniowy, regulamin wizyty studyjnejj oraz jej agenda znajduje się pod następującym adresem: https://www.ppp.gov.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-zagranicznej-wizycie-studyjnej-do-niemiec/

 

13 marca 2020