Aktualności

Zagraniczna wizyta studyjna do Grecji

Zagraniczna wizyta studyjna do Grecji

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej PPP w Grecji w dniach 26 – 28 listopada 2019 r.

Motywem przewodnim wizyty w Grecji będą przedsięwzięcia PPP z sektora edukacji, a jej celem podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do decydentów i osób zainteresowanych tematyką PPP i zajmujących się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, planujących realizację przedsięwzięć ze wskazanego sektora w tej formule.

Wyjazd studyjny jest realizowany w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).

Dokumenty do pobrania tutaj.

Szczegółowych informacji na temat wizyt udziela pracownik Fundacji Centrum PPP:
Bartosz Mysiorski, bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl, tel. 519-138-517

 

29 października 2019