Aktualności

Spotkanie dotyczące projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Spotkanie dotyczące projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

W dniu 11 grudnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Fundację Centrum PPP dotyczące praktycznych aspektów realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Celem spotkania było poddanie analizie dotychczasowych doświadczeń z zakresu PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zidentyfikowanie, a także wskazanie aspektów problematycznych w tym zakresie. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele podmiotów publicznych, partnerów prywatnych, instytucji finansujących oraz Fundacji Centrum PPP. Ze spotkania sporządzone zostało podsumowanie przedstawiające zidentyfikowane kwestie problematyczne w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz rekomendacje mające na celu usprawnienie realizacji projektów PPP w tym sektorze. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym podsumowaniem.

 

22 grudnia 2019