Aktualności

Neutralność klimatyczna Malborka - science fiction czy realne plany?

Neutralność klimatyczna Malborka - science fiction czy realne plany?

Neutralność klimatyczna jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Europy na najbliższe lata. Władze Malborka podpisały list intencyjny wraz z przedstawicielami Figene Capital SA oraz Klastra Energetycznego Malbork-Żuławy. Współpraca ma umożliwić ,,Rozwiązania energetyczne zapewniające neutralność energetyczną oraz zerowy ślad węglowy dla miasta Malborka”.

⬇️⬇️⬇️

Jednakże samo dołączenie do europejskiej wspólnoty deklarującej osiągnięcie neutralności wobec środowiska do 2050 roku nie wystarczy, są potrzebne konkretne działania. Ważne jest przede wszystkim ograniczenie emisji dwutlenku węgla, na które składa się wiele procesów i sfer życia, szczególnie dotyczące gospodarki.
Jak wskazuje burmistrz Malborka, należy przyjrzeć się miastu i okolicznym gminom w celu opracowania planu działania dla korzystnych zmian dla klimatu: ,,Figene Capital SA ma analizować m.in. zapotrzebowanie na energię w Malborku, lecz także funkcjonujących tu firm, choćby MZK, ale też innych, i zaproponować najlepsze rozwiązania”.
Współpraca z Figene Capital wiąże się z odnawialnymi źródłami energii, na które rośnie zapotrzebowanie, ale które również jest potrzebne do osiągnięcia wcześniej wspomnianych celów.
Oczywiście samo podpisanie listu intencyjnego nie jest dużą zmianą, ale może być jej początkiem, w której szczególną rolę upatruje się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak wspomina Janusz Petrykowski ,,Podpisanie listu intencyjnego z gminą miejską Malbork i Klastrem Energetycznym Malbork - Żuławy jest w naszej ocenie wstępem do rozwoju wieloletniej trójstronnej współpracy, mającej na celu zawarcie dalszych porozumień, w tym także umów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, która niesie ze sobą wiele korzyści”.
Trójstronna współpraca ma polegać na:
wsparciu w przygotowaniach strategii rozwoju Malborka
rozwoju projektów OZE, które mają obejmować wykorzystanie terenów inwestycyjnych, identyfikację zapotrzebowania na energię elektryczną
identyfikacji potrzeb, które miałyby zapewnić długoterminowe zabezpieczenie w energię elektryczną z OZE
współpracy w zakresie analiz i projektów w zakresie efektywności energetycznej czy elektromobilności.
Zdjęcie: shutterstock.pl
Grafika: własne
Źródło: malbork.naszemiasto.pl

3 tygodnie temu