Aktualności

Konferencja tematyczna nt PPP - 2.10.2019 Katowice

Centrum PPP na XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Podczas 10 równoległych dwudniowych konferencji, zorganizowanych w ramach XVII Samorządowego  Forum Kapitału i Finansów, samorządowcy wymieniali się doświadczeniami, jak poruszać się na gruncie wciąż zmieniającego się i niejednokrotnie bardzo nieprecyzyjnego prawa.

W ramach współpracy Związku Miast Polskich i Fundacji Centrum PPP zorganizowana została Konferencja Tematyczna pt: "PPP szansą na szybszy rozwój JST i lepszą realizację usług oraz inwestycji publicznych". Celem wydarzenia była promocja projektu "Rozwój PPP w Polsce" i upowszechnianie samej formuły PPP. Dyskutowano również nt: poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zarządzanie energią w PPP, usługach komunalnych w formule PPP dla poprawy jakości środowiska naturalnego oraz o samorządowych inwestycjach drogowych w formule PPP.

10 października 2019