Aktualności

Gdynia - port zewnętrzny.

Budowa portu zewnętrznego w Gdyni

Dalsza rozbudowa Portu Gdynia o Port Zewnętrzy przebiegnie przy wsparciu legislacyjnym, finansowym oraz technicznym w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. 9 sierpnia 2019 sejm przyjął ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, która umożliwia sprawniejszą realizację projektu rozbudowy Portu Gdynia. Ze strony usług prywatnych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju wyłonił ofertę wykonawców Ernst & Young sp. z o.o. – Corporate Finance sp. k; Domański Zakrzewski Palinka sp. k; WYG International sp. z o.o. Dzięki realizacji przedsięwzięcia, Port Gdynia będzie miał możliwość konkurowania z portami na Bałtyku i stania się portem docelowym dla statków z najdalszych zakątków świata.

 

13 listopada 2019