Aktualności

Już 12 grudnia Forum Bankowo-Samorządowe

W dniu 12.12.2019 roku w Sangate Hotel Airport, ul. 17 stycznia 32 (ul. KOR 32), Warszawa odbędzie się Forum Bankowo-Samorządowe 2019. 

więcej >>

Współpraca z Kazachstanem

W dniu 3.12 .2019 Fundacja Centrum PPP podpisała Porozumienie o współpracy z Kazachskim Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

więcej >>

Nowa elektrociepłownia w Olsztynie w formule PPP

Spółka MPEC podpisała umowę z firmą Dobra Energia dla Olsztyna na realizację projektu w ramach, którego powstanie m.in. instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju . Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowyh, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.