facebook

Thursday
17 October 2019

Rozmiar tekstu:

  LINKS
- www.ebrd.com - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
- www.worldbank.org - Bank Światowy
- www.imf.org - Międzynarodowy Fundusz Narodowy
- www.undp.org - Agenda ONZ ds. Rozwoju
- www.undp.org/pppue - PPP for the Urban Environment
- www.unido.org - Agenda ONZ ds. Rozwoju Przemysłu
- www.iie.org - Instytut Edukacji Międzynarodowej
- www.worldlearning.org - Światowe Programy Edukacyjne
- www.eib.org - Europejski Bank inwestycyjny
- www.unesco-ihe.org - Instytut Gospodarki Wodnej UNESCO
- www.serco.com/instituteresource/subjects/ppppfi - Instytut Serco
- www.ipfa.org - Międzynarodowe Stowarzyszenie Project Finance
- www.ifsl.org.uk - Organizacja promująca rozwiązania finansowe UK
- www.uktradeinvest.gov.uk - Organizacja promująca rozwiązania biznesowe UK
- www.ted.europa.eu - Suplement do Dziennika Urzędowego UE
- www.ppparbiter.org.uk - Organ Arbitrażowy ds. PPP UK

- www.mg.gov.pl - Ministry of Economy
- www.mf.gov.pl - Ministry of Finance
- www.mrr.gov.pl - Ministry of Regional Development
- www.mi.gov.pl - Ministerstwo Infrastruktury
- www.europa.eu - Europa - Portal Unii Europejskiej
- www.businesseurope.eu - Konfederacja Europejskiego Biznesu
- www.europa.eu.int - Oficjalna strona Unii Europejskiej
- www.ukie.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
- www.mps.gov.pl - Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
- www.oecd.org - OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- www.ilo.org - Międzynarodowa Organizacja Pracy
- www.parp.gov.pl - Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Back
Copyright © 2008-2009 Centrum PPP
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.