Aktualności

Smart Cities na świecie, PPP i transport

Miami startuje z aplikacją nagradzającą użytkowników za nie korzystanie z samochodów prywatnych. 

więcej >>

Spotkanie dotyczące projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

11.12.2019 Centrum PPP zorganizowało spotkanie dotyczące efektywności energetycznej budynków uzyteczności publicznej 

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju . Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowyh, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.