Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach PPP

Fundacja Centrum PPP zaprasza  jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wykorzystaniem formuły PPP na nieodpłatne konsultacje PPP

więcej >>

Raport rynku PPP 2009-I kw. 2020

W ostatnich dniach opublikowano „Raport rynku PPP” za okres od 2009 r. do I kw. 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem najważniejszych informacji wynikających z raportu.

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju. Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowych, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.