Aktualności

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina coraz bliżej

Zatwierdzono aneksy do programów inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 oraz rozbudowy drogi S3/A6 na odcinku w. Kijewo - w. Rzęśnica

więcej >>

Warsztaty miejskie - usuwanie barier

Ministerstwo Klimatu organizuje warsztaty miejskie, podczas których analizuje się istniejące bariery w sferze miejskiej

więcej >>

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej PPP z sektora wod-kan!

Departament PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej PPP w Niemczech.

więcej >>

Gears Działalność

Projekt systemowy

Projekt systemowy

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Raporty

Raporty

Badania rynku

Badania rynku

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Polski rynek PPP znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju . Rozwija się, ale cechują go specyficzne i niespotykane w innych krajach cechy: duża liczba bardzo małych projektów, brak projektów rządowyh, duża preferencja projektów koncesyjnych. Rolą Centrum PPP jest dążenie do zrównoważonego rozwoju rynku PPP w Polsce, nie tylko w kontekście zwiększenia liczby projektów, ale poprawy ich jakości, zmniejszenia luki pomiędzy liczbą rozpoczętych postępowań przetargowych a zamknięć komercyjnych i finansowych oraz wyraźnej korzyści dla interesu publicznego.